กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 492  
เมื่อวานนี้: 6,774  
เดือนนี้: 71,451  
เดือนที่แล้ว: 138,357  
ปีนี้: 1,002,721  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,710,093  

 
 
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561
โดย: admin วันที่:2018-11-14 13:13:25
 คลินิกแก้หนี้เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
โดย: Admin วันที่:2018-11-09 11:44:30
 ผลการอนุมัุติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพประจำเดือนตุลาคม 2561
โดย: Admin วันที่:2018-11-02 13:49:59
 ชี้แจงกรณีการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้
โดย: Admin วันที่:2018-10-11 11:16:22
 โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
โดย: Admin วันที่:2018-10-10 09:38:41
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 30 ก.ย.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-30 ก.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ส.ค.2561
 
 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 25 ต.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.ย.-15 ต.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 25 ก.ย.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ส.ค.-15 ก.ย.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 

 
   

   
23967  ขอลาออก   (0/92) บุญธรรม ปักกาโต 15 พ.ย. 2561
23966  จะขอกู้เงิน เอาเงินหุ้นค้ำได้หมคะ  (0/58) กษิมา จำรัส 15 พ.ย. 2561
23965  สอบถามเรื่องกู้ฉฉ atm  (2/84) ยศวีร์ ล่ำสัน 15 พ.ย. 2561
23964  ส่งเอกสารเพิ่มเติม ฉฉ.ได้รับหรือยังค่ะ   (1/56) นันท์นภัส ท้าวนามผู้มีศรี 15 พ.ย. 2561
23963  ยอดเรียกเก็บค่าหุ้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  (1/165) กิติ์ติมา ตียากุล 15 พ.ย. 2561
23962  ประชุมพิจารณาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันไหนครับ  (1/126) สุรชัย สาขี 15 พ.ย. 2561
23961  เอกสารที่ใช้ประกอบการลาออกจากสมาชิก  (1/171) บุญญาภา จิตบุญรัตน์ 15 พ.ย. 2561
23960  อยากให้แก้ไขระเบียบผู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้สามารถกู้เงิน...  (0/128) ศิริศักดิ์ แก่นเมือง 15 พ.ย. 2561
23959  อยากให้จัดประชุมใหญ่ต่างจังหวัดบ้างค่ะ  (1/118) ณัชวีร์ญา ปรีชานันทศักดิ์ 15 พ.ย. 2561
23958  ถามใจ  (7/316) ฐากร ผลพันธ์ 15 พ.ย. 2561
   
 

 
 
   
 
คลินิกแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
คลินิกแก้หนี้ เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ