กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561  มีมติให้ระงับการกดรับเงินกู้ทันที   "ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ชำนาญงาน และชำนาญการ จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา"   ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 27 มิ.ย.2560 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ จำนวน 2 ราย ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483    การหักเงินหน้าฏีกา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป    สมาชิกที่ได้รับหนังสือเตือนการชำระหนี้ ขอให้สมาชิกชำระยอดค้างโดยเร็วหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดของท่าน    สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามเบอร์สำนักงาน 02-2418250-1  เบอร์แฟกซ์ 02-2418252    สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่งคั่ง      
Next
Previous
˹ѡวันนี้: 975  
เมื่อวานนี้: 3,231  
เดือนนี้: 62,608  
เดือนที่แล้ว: 101,148  
ปีนี้: 767,796  
ปีที่แล้ว: 962,143  
ทั้งหมด: 9,475,168  

 
 
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-09-17 09:44:38
 แจ้งแก้ไขเอกสาร/ขอเอกสารเพิ่มเติมทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ปี 2561 ครั้งที่ 1
โดย: Admin วันที่:2018-09-13 13:09:56
 ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
โดย: Admin วันที่:2018-09-06 11:25:51
 ผลการเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ และเหรัญญิก
โดย: Admin วันที่:2018-09-05 14:40:02
 แจ้งการโอนเงินคืนค่าหุ้นสะสม กรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ
โดย: Admin วันที่:2018-08-20 10:00:58
 
 
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ส.ค.2561
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย อัคคีภัย) อนุมัติ เดือนสิงหาคม
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) อนุมัติ เดือนสิงหาคม
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 1-31 ก.ค.61
 รายชื่อคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 31 ก.ค.2561
 
 
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ส.ค.-15 ก.ย.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 28 ส.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 ก.ค.-15 ส.ค.2561
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 20 ก.ค.61)
 คำขอกู้เงินสามัญเอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.61
 

   
23320  สมาชิกสหกรณ์กรณีพ้นสมาชิกไปแล้ว สามารถสมัครใหม่ได้มั้ย  (0/4) สีนวล บุตรนุช 22 ก.ย. 2561
23319  เอกสารทุนการศึกษาบุตร  (1/96) กษิดิ์เดช จิ๋วน้อย 21 ก.ย. 2561
23318  กรณีลาออกจากราชการเนื่องจากทุพพลภาพหนี้ที่เหลือจะทำอย่า...  (0/67) นันธนาพร วิเศษวงษา 21 ก.ย. 2561
23317  สงสัยเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน ATM  (1/63) วัลยรัตน์ สีหะวงษ์ 21 ก.ย. 2561
23316  ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน ATM  (1/54) ทัศนีย์ ชาลี 21 ก.ย. 2561
23315  อนุมัติเงินกู้  (2/65) จิรวัฒน์ ภัทรศิริโสภณ 21 ก.ย. 2561
23314  ทุนการศึกษา  (1/89) พัชรี กองแก้ว 21 ก.ย. 2561
23313  ขอทราบหลักเกณฑ์พิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตร  (1/72) อำนาจ มณีขำ 21 ก.ย. 2561
23312  เอกสารเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม  (1/54) นารีรัตน์ ดีขวัญงาม 21 ก.ย. 2561
23311  เรื่องจะขอกู้สามัญได้มั้ยคับ  (1/76) สมเกียรติ สมคุณ 21 ก.ย. 2561
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ลงนามจ้าง บ.เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซซิเนส จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 
   
 
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
 
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

* สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

    คลิกที่นี่   

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ