มีแบบฟอร์มการแจ้งย้ายที่ทำงานหรือไม่
Posted: อัญชลี ยานไกล Date: 2015-06-15 12:58:58
   
 

สมาชิก ย้ายที่ทำงาน มีแบบฟอร์มการแจ้งย้ายหรือไม่ หาในที่ให้ โหลด ไม่มีคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-06-17 13:47:10
 
 
 

เรียนสมาชิก Download แบบฟอรม์ตาม LInk ข้างล่างนี้ครับ แล้ว แนนใบคำสั่งโอนย้าย ถ้าเปลี่ยนธนาคารให้ส่งสำเนาหน้า bookbank แล้วแบบยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคาร กรุงไทยหรือ ธกส. 

https://app.box.com/s/mkn74fdkv6pygq0md6ls <<<<<<เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

http://dlasavingcoop.com/uploadfile/documents/ktbform.pdf <<<< ยินยอมหักเงิน กรุงไทย

http://dlasavingcoop.com/uploadfile/documents/TKS_Payable.pdf <<< ยินยอมหักเงิน ธกส.

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ