การลาออก
Posted: จันทร์จิรา เทวา Date: 2015-06-15 14:10:26
   
 

อยากลาออก แต่ติดค้ำเพื่อนอยู่  ไม่มีหนี้ ออกได้มั้ยค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:กิ่งกาญจน์ แปะทลุง  Date: 2015-06-16 09:03:09
 
 
 

เรียน คุณจันทร์จิรา เทวา 

       ทางสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบให้แล้วว่าคุณจันทร์จิรา ยังมีภาระค้ำประกันเงินกู้อยู่ 2 ราย

หากคุณจันทร์จิราประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ฯ จะต้องให้ผู้กู้ทั้ง 2 รายเปลี่ยนผู้ค้ำก่อนค่ะ

จึงจะออกได้ เนื่องจากสมาชิกจะต้องไม่มีภาระผูกพันกับทางสหกรณ์ฯ จึงจะลาออกได้ค่ะ

       หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณรัศนวรรณ์ ยิ่มละมัย ได้ที่เบอร์

092-391 8135 หรือ 0-2241-8250-1 ต่อ 103 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ