การขอลาออก
Posted: ออนอุสาห์ พลภักดี Date: 2015-06-16 09:34:57
   
 

ขอเรียนถามสหกรณ์เนื่องจากยื่นเอกสารขอลาออกไปประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2558  ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารหรือยังคะ

และได้รับเงินโอนคืนประมาณเดือนไหนคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เกียรติเกรียงไกร ดอกอินทร์  Date: 2015-06-16 10:04:05
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:webadmin   Date: 2015-06-17 13:22:41
 
 
 

เรียนสมาชิก เอกสารการลาออกของสมาชิกจะนำเสนอเข้าที่ประชุม สิ้นเดือน มิถุนายน 2558 ถ้าผ่านการอนุมัติ จะทำการโอนเงินให้ กลางเดือน กรกฎาคม 2558 นี้ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ