แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
Posted: นงเยาว์ วันชู Date: 2015-06-16 11:48:55
   
 

นางสาวนงเยาว์ วันชู  เลขสมาชิก  051124 ได้โอน (ย้าย) จาก อบต.บาโงสะโต  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่  2  เมษายน 2558  มา อบต.ลำภู  อ.เมือง  จ.นราธิวาส แล้วจะให้หักเงินจาก ธนาคารเลยนะค่ะ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:webadmin   Date: 2015-06-17 13:20:00
 
 
 

เรียนสมาชิก Download แบบฟอรม์ตาม LInk ข้างล่างนี้ครับ แล้ว แนนใบคำสั่งโอนย้าย ถ้าเปลี่ยนธนาคารให้ส่งสำเนาหน้า bookbank แล้วแบบยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคาร กรุงไทยหรือ ธกส. 

https://app.box.com/s/mkn74fdkv6pygq0md6ls <<<<<<เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

http://dlasavingcoop.com/uploadfile/documents/ktbform.pdf <<<< ยินยอมหักเงิน กรุงไทย

http://dlasavingcoop.com/uploadfile/documents/TKS_Payable.pdf <<< ยินยอมหักเงิน ธกส.

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ