สวัสดิการสำเร็จการศึกษา
Posted: รัตตะนอง บุตรวัง Date: 2015-06-16 20:06:05
   
 

ขอให้ จนท.สหกรณ์ชี้แจงกรณ๊สมาชิกรหัส ๐๔๘๓๘๙ ไม่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษาเพราะผู้ที่จบพร้อมกันยื่นทีหลังได้รับแล้วด้วยเหตุผลอื่น  (ยกเว้นเหตุผลการแจ้งชำระหนี้ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ล่าช้า  เพราะชำระวันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่สหกรณ์แจ้งว่าได้รับชำระวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีหลักฐานการโอนเงินแสดง) ขอบคุณครับ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุปราณี อินภูวา  Date: 2015-06-17 08:49:18
 
 
 

เรียน  สมาชิก

                    ตามที่สมาชิกส่งเอกสารสวัสดิการสำเร็จการศึกษามา  และทางสหกรณ์ลงรับเอกสารเมื่อวันที่  28  พ.ค. 58 นั้น   ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการประสานสมาชิกให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติม   ไม่ทราบว่าสมาชิกส่งมาหรือยัง?  จึงเป็นเหตุให้สมาชิกนั้นไม่ได้รับอนุมัติในสวัสดิการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้พร้อมเพื่อนสมาชิกที่ส่งมา   จึงแจ้งให้ทราบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ