การประชุมสหกรณ์ฯ
Posted: วันชัย ไวศยดำรง Date: 2016-02-15 10:54:11
   
 

จาการได้ไปประชุมสหกรณ์ฯเมื่อวันที่ 14 ก.พ.58 มีข้อที่ควรปรับปรุง

1.เอกสารการประชุมได้รับไม่ครบผู้อยู่ในห้องประชุมได้เอกสารผู้อยู่นอกห้องไม่มีเอกสารและไม่เคยส่งให้สมาชิกทราบหากจะให้ข้อมูลให้สมาชิกได้รับรู้ต้องปรับปรุงเพื่อความ
โปร่งใส สหกรณ์เทศบาลทำได้ดีมีเอกสารจำนวนมาก การจัดอาหาร อาหารว่างเพียงพอผู้เข้าประชุม

2.การแจกของควรแจกของอะไรที่เป็นประโยชน์และมีมูลค่าพอสมควรไม่ใช่แจกเป็นของวันเด็ก

3.คณะกรรมการเลือกตั้งฯควรใส่ใจในการการทำงานมากกว่านี้อย่าพูดเก่งอย่างเดียว

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุพิชญา วงละคร  Date: 2016-02-15 17:14:21
 
 
 

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งจะน้อมรับข้อคิดเห็นและคำติชมของท่านไปเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับรายงานกิจการ ประจำปี 2558 สหกรณ์จะจัดส่งให้ท่านโดยผ่านหน่วยงาน ๆ ละ 2 เล่ม และจะเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของสหกรณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำจากท่านสมาชิกต่อไป และขออภัยในความบกพร่องมา ณ โอกาสนี้

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ