ส่งเอกสารกู้สามัญ
Posted: ยุภาพร แก้วมาลา Date: 2016-05-25 08:40:53
   
 

สมาชิกเลขที่ 014551 ส่งเอกสารขอกู้สามัญ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.59  ทางสหกรณ์ฯได้รับหรือยังครับ  ขอทราบว่า

1.สหกรณ์ประชุมอนุมัติเงินกู้สามัญเดือนละกี่ครั้ง ไม่เห็นแจ้งหน้าเวบเพจเลย

2.ในการประชุมๆ ช่วงประมาณวันที่เท่าไร  ให้แจ้งหน้าเวบด้วย เพื่อสมาชิกจะได้วางแผนดำเนืนการได้ถูกต้อง

3.ควรทำแบบฟอร์มตัวอย่างการขอกู้ให้ชัดเจนว่า มีอะไรบ้างที่จะต้องกรอกลงในแบบฟอร์ม  เพื่อลดการผิดพลาด และไม่ต้องเสียเวลาในการต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

4.การดำเนินการกู้เงินจากสหกรณ์ควรให้เป็นมาตรฐานเหมือนของสหกรณ์อื่นๆ เช่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมอ  หรืออื่นๆ เพื่อความเชื่อมั่นของสมาชิกฯครับ 

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-05-25 10:38:31
 
 
 

- เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว คำนวณรายได้หักรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ

ยังไม่เป็นตามเกณฑ์การกู้เงินสามัญค่ะ (ฝ่ายสินเชือ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ