แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษา
Posted: วัชรา ขันหล่อ Date: 2016-05-25 15:59:04
   
 

ขอเรียนถามเจ้าหน้าที่ฯค่ะ  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษายังใช้ฟอร์มเดิมหรือไม่ค่ะ  ถ้าใช้ฟอร์มของโรงเรียนที่ออกหนังสือรับรองให้จะได้ไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-05-25 17:33:37
 
 
 

- ใช้หนังสือรับรองที่ทางโรงเรียนออกให้ค่ะ (ฝ่ายสวัสดิการ)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วัชรา ขันหล่อ  Date: 2016-05-26 08:39:40
 
 
 

ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ