เงินกู้สามัญ
Posted: จิราภรณ์ จันทรานนท์ Date: 2016-05-26 13:13:13
   
 

อนุมัติ หรือยัง โอนเงินวันไหน ติดขัดอะไร แจ้งให้สมาชิกทราบบ้าง เพราะรอคอยแบบไม่มีกำหนดเลยค่ะ ถามใครก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน รบกวนด้วยค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-05-27 13:43:21
 
 
 

- สหกรณ์ฯ ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการยืนยันค้ำประกัน  ให้กับผู้ค้ำประกัน อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้ค้ำ

- เมื่อได้รับเอกสารจากผู้ค้ำประกันแล้ว การดำเนินการอยู่ภายในเดือนมิถุนายน 2559 (ประชุมอนุม้ติ/โอนเงิน)

(ฝ่ายสินเชื่อ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ