แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
Posted: สุดา จินตาโกศล Date: 2016-06-03 15:07:28
   
 

โอนจากเทศบาลนครสงขลา มาทำงานที่ เทศบาลตำบลเทพา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ             เงินเดือนปัจจุบัน  24,970 บาท เปลี่ยนชื่อตัว จากสุดา  จินตโกศล เป็น ชัญญภัทร  จินตโกศล

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-06-05 11:14:26
 
 
 

จะดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อประสานกับสมาชิกต่อไปค่ะ

กรณีสมาชิกย้ายที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  ให้ส่งเอกสาร หรือ ส่งแฟกซ์  เอกสารมาที่สหกรณ์ เพื่อทางสหกรณ์จะได้ดำเนินปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวใหกับสมาชิกต่อไปค่ะ

เบอร์  Fax : 02-2418252     มือถือ  091-7272542    (จนท.ประจำจังหวัดสงขลา)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ