เรื่องขอทราบผลการอนุมัติเงินกู้(สามัญ)
Posted: มัลลิกา โสภากุล Date: 2016-06-06 11:58:11
   
 

ขอทราบเหตุผลการอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ หมายเลขทะเบียน 007252 ได้ส่งเอกสารเงินกู้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 และเอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมแล้ว ทำไม่ไม่มีรายชื่อทั้งผู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ และผู้ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ขอทราบเหตุผล และความชัดเจน ด้วยคะ เพราะได้โทรหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่ไม่รับสาย เจ้าหน้าที่ช่วยตอบด้วยนะคะ   ขอบคุณคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-06-06 14:05:45
 
 
 

เรียน คุณ มัลลิกา  โสภากุล

->คำขอกู้เงินสามัญ : รอตรวจสอบเอกสารค่ะ

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายเงินกู้สามัญ

โทร 02-2418250-1 ต่อ 203-206

มือถือ 083-9288638 , 083-9292896 , 092-3917912 ,092-3918898

เรียน คุณ มัลลิกา  โสภากุล

->คำขอกู้เงินสามัญ : รอตรวจสอบเอกสารค่ะ

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายเงินกู้สามัญ

โทร 02-2418250-1 ต่อ 203-206

มือถือ 083-9288638 , 083-9292896 , 092-3917912 ,092-3918898

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ