สอบถามเรื่องกู้สามัญ
Posted: ปริมปภา วงค์คำตา Date: 2016-06-06 13:49:35
   
 

หมายเลข 005462 ยื่นกู้สามัญไว้ผลเป็นอย่างไรบ้างคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-06-06 14:39:43
 
 
 

เรียน คุณปริมปภา  วงค์คำตา

->คำขอกู้เงินสามัญ : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > เปลี่ยนหนังสือค้ำใหม่ช่องโสด+สมรส ให้กรอกข้อมูลช่องเดียวถ้ามีคู่สมรสก็ให้คู่สมรสเซ็นคนเดียวช่องยินยอมคู่สมรส

      > หนังสือค้ำประกัน [ผู้ค้ำเปลี่ยนใหม่ทั้ง 2 ราย]

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายเงินกู้สามัญ

โทร 02-2418250-1 ต่อ 203-206

มือถือ 083-9288638 , 083-9292896 , 092-3917912 ,092-3918898

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ