สอบถามเรื่องกู้สามัญ
Posted: นิรุธ สุวรรณรังษี Date: 2016-06-06 13:58:56
   
 

สมาชิกหมายเลข 051793 ยื่นกู้สามัญผลเป็นอย่างไรบ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-06-06 14:48:03
 
 
 

เรียน คุณ นิรุธ  สุวรรณรังษี

->คำขอกู้เงินสามัญ : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > รายได้หลังหักภาระค่าใช้จ่ายแล้วพิจารณาได้ 100,000 บาท ถ้าสมาชิกต้องการยอดนี้ให้ทำบันทึกข้อความขอปรับลดวงเงินลง

        > ใบเพิ่มหุ้นรายเดือนจากเดิมที่เคยส่งเปลี่ยนเป็นเดือนละ 800 บาท

      > หนังสือสัญญาเงินกู้แก้ไขใหม่ให้เฉพาะคู่สมรเซ็น ผู้กู้ไม่ต้องเซ็นในช่องโสดอีก

(ฝ่ายเงินกู้สามัญ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายเงินกู้สามัญ

โทร 02-2418250-1 ต่อ 203-206

มือถือ 083-9288638 , 083-9292896 , 092-3917912 ,092-3918898

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ