การนำหุ้นสะสมปิดบัญชีเงินกู้
Posted: รัชนี ทับทอง Date: 2016-11-14 10:59:47
   
 

สมาชิกมีความประสงค์จะนำหุ้นสะสมปิดบัญชีเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉิน  

-มีหุ้นมากกว่าเงินกู้

-ค้ำประกัน นางเพ็ญศรี ปานทอง  รายเดียว และได้เสียชีวิตไปแล้ว

-ลดภาระค่าใช้จ่าย

-ไม่ขอลาออกการเป็นสมาชิก จนกว่าจะเกษียณอายุ เพราะมีความมั่นใจในการบริหารของสหกรณ์ฯ

-เพื่อให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณา ต่อไป 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-11-15 11:05:50
 
 
 

-กรณีนำหุ้นชำระหนี้ ต้องเป็นกรณีลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น

-การค้ำประกัน จะหลุดค้ำประกันต่อเมื่อผู้กู้ชำระหนี้หมดแล้วเท่านั้น ถึงจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม ต้องให้ทายาทชำระหนี้ หรือกรณีดำเนินคดีต้องทำตามที่ศาลสั่ง

-ขอขอบคุณสำหรับความไว้ว่างใจในสหกรณ์ฯ และขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

(จนท.จ.พิษณุโลก)

สอบถามเพิ่มเติม 02-2418250-1 ต่อ  104  มือถือ 083-9292739 (จนท.จ.พิษณุโลก)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รัชนี ทับทอง  Date: 2016-11-15 16:27:07
 
 
 

ในเมื่อสหกรณ์ฯ  ได้ทำประกันชีวิตแล้ว ทายาทหรือผู้ค้ำยังต้องรับผิดชอบอีกหรือคะ 

สหกรณ์ฯ มีวัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิตเพื่อ ลดภาระผู้ค้ำประกัน แต่ทำไม ผู้ค้ำประกันหรือทายาทต้องรับผิดชอบอีก

จนท.จ.พิษณุโลก ตอบด้วยค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ