การฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
Posted: อดุลวิทย์ มัชชะ Date: 2016-12-20 14:15:24
   
 

มีความประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ฯ มีหลักเกณฑ์อย่างไรอย่างไรบ้างครับ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯอยู่แล้ว

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-20 16:26:38
 
 
 

สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ ที่หมายเลข 02-2418250-1 ต่อ 302 มือถือ 091-7275236

(งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ