สวัสดิการการคลอดบุตร
Posted: สุพรรณี สุขวิจิตร Date: 2016-12-20 15:53:53
   
 

สามารถเบิกได้จำนวน บุตรกี่คนค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 10:32:13
 
 
 

สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการคลอดบุตรเพียงครั้งเดียวค่ะ

(ฝ่ายสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ