กู้ฉุกเฉิน
Posted: วรรณนิสา โสวภา Date: 2016-12-20 16:02:13
   
 

เรียน  คุณสุปราณี  อินภูวา

         สอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินคะ่ กู้มาแล้ว จำนวน 30,000 บาท ส่งจำนวน 12 งวด

ส่งมาแล้ว 10 งวด แต่เราอยากกู้ก่อนส่งหมด สามารถกู้ได้ไหมค่ะ แล้วหักส่วนที่เหลือ

จากวงเงินกู้ใหม่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 10:34:15
 
 
 

ในเดือนกันยายน 2559 สมาชิกชำระมาไม่ครบตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน ดังนั้น สมาชิกต้องชำระตามยอดเรียกเก็บอีก 4 งวด เริ่มเดือน 12/59 เมื่อครบกำหนดจึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วรรณนิสา โสวภา  Date: 2016-12-26 16:19:33
 
 
 

เรียกเก็บประจำเดือน 12/2559 ก็เหลืออีก จำนวน 3 งวด จะจ่ายหมดครั้งเดียวทั้ง 3 งวดเเดือน 1/2560 และแนบเอกสารการจ่ายไปพร้อมเอกสารยื่นกู้ฉุกเฉินชุดใหม่ได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ