สอบถามเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุนทรี ทองพร Date: 2016-12-21 10:10:38
   
 

สอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉฺินรหัสสมาชิก 058385 จ.สิงห์บุรี ได้รับเอกสาร หรือยังคะ อนุมัติเมื่อไรคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 11:07:26
 
 
 

เรียน คุณสุนทรี  ทองพร

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 2 งวด จึงจะครบ 6 งวด และสามารถกู้เงินได้]

      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ธ.ค. 59 สมาชิกชำระครบ 6 งวด แล้วต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินฯ มาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ