สอบถามเงินปันผลเฉลี่ยคืน 2558
Posted: บำรุง จันโสดา Date: 2016-12-21 10:37:22
   
 

ไม่ทราบว่าเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี 2558 จ่ายรึยังครับ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 11:05:12
 
 
 

เงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2558 ของสมาชิก สหกรณ์ฯ ทำการซื้อหุ้นเพิ่มออกใบเสร็จรับเงินในวันที่ 24/2/2559 เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ