การจ่ายเงินปันผลหุ้น
Posted: ชาครียา อนันตวัฒนวงศ์ Date: 2016-12-21 10:53:48
   
 

ถ้าหักเงินหุ้นผ่านบัญชี จะมีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีใช่มั้ย

แล้วถ้าไม่ได้หักเงินหุ้นผ่านบัญชี และไม่ได้เขียนคำร้องขอรับเงินปันผล เราจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 11:13:47
 
 
 

ให้สมาชิกส่งแฟกซ์เอกสารแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 มาที่สหกรณ์ ได้ที่เบอร์แฟกซ์  02-2418252 ค่ะ

หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้    http://dlasavingcoop.com/list.php?Category=download

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:อภิวัฒน์ พวงคต  Date: 2016-12-22 10:00:52
 
 
  จะมีการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่เท่าไหร่ และพิจารณาอนุมัติดำเนินการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนวันที่ใด
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ