เปลี่ยนชื่อ
Posted: ละออง ทองคำ Date: 2016-12-21 15:34:35
   
 

กรณีเปลียนชื่อตัว  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 16:02:20
 
 
 

 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ http://dlasavingcoop.com/show.php?No=772

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อส่งมาที่สหกรณ์ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ต่อไปค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ