เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: นฤมล พรหมเศรณีย์ Date: 2016-12-21 15:52:38
   
 

สมาชิกหมายเลขทะเบียน 037175 กับ 037176 ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารหรือยังคะ แล้วจะทันเข้าประชุมประจำเดือน ธ.ค. หรือเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-21 16:05:46
 
 
 

1.สมาชิก 037175 

->คำขอกู้เงินฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว : เอกสารเรียบร้อย

2.สมาชิก 037176 

->คำขอกู้เงิฉุกเฉินตรวจสอบแล้ว: เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 3 งวด จึงจะครบ 6 งวด และสามารถกู้เงินฯ ได้]

      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ธ.ค. 59 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารขอกู้เงินฯ มาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:นฤมล พรหมเศรณีย์  Date: 2016-12-23 10:09:40
 
 
 

 แล้วสมาชิกหมายเลขทะเบียน 037175 เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินวันที่เท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ