เพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
Posted: สมพร ใจสุข Date: 2016-12-22 00:01:31
   
 

ส่งแบบคำขอผ่านแฟกซ์สหกรณ์ไม่ทราบได้รับหรือไม่  โปรดแจ้งให้ทราบด้วยครับ  ขอบพระคุณครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2016-12-22 10:02:05
 
 
 

ได้รับเอกสารเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนเรียบร้อยแล้ว ปรับค่าหุ้นรายเดือนเป็น 1,500 บาท โดยเริ่มชำระตามยอดเรียกเก็บมกราคม 2560 เป็นต้นไป

(จนท.จ.อุบลราชธานี)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สมพร ใจสุข  Date: 2016-12-22 21:48:54
 
 
  ขอบคุณครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ