การกู้ฉุกเฉิน
Posted: จันทร์ตนา อิตุพร Date: 2017-01-26 11:35:30
   
 

ขอสอบถามเอกสารประกอบการกู้ฉุกเฉินผ่านหรือปล่าวค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-01-26 13:46:00
 
 
 

เรียน คุณ จันทร์ตนา  อิตุพร

->คำขอกู้เงินฉุกเฉิน : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินฯ และหนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้ฯ มีรอยลบด้วยน้ำยาลบคำผิด (ลิขวิด) จึงโอนเงินไม่ได้]

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งหนังสือคำขอกู้เงินฯ และหนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้ฯ มาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้วแต่ไม่รับสาย 24/1/60 14.27 น.]

(ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จันทร์ตนา อิตุพร  Date: 2017-01-26 16:01:23
 
 
 

ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ไม่ได้รับสายค่ะ

ผู้กู้ขออนุญาตส่งเอกสารที่ผิดให้กับสหกรณ์ใหม่น่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ