การแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
Posted: อำนาจ ใยลีอ่าง Date: 2017-07-24 14:39:26
   
 

การแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-24 15:29:18
 
 
 

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์

เลือก ดาวน์โหลดเอกสารต่าง-แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกและสมัครสมาชิกใหม่-หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ (รับรองสำเนาเอกสาร) จัดส่งมายังสหกรณ์ต่อไปค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ