การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
Posted: ประเพ็ญศรี รุ่งเรือง Date: 2017-07-24 15:50:44
   
 

ขอทราบรายละเอียด เอกสารประกอบการ แต่งตั้งผุู้รับผลประโยชน์คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-24 15:56:27
 
 
 

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์

เลือก ดาวน์โหลดเอกสารต่าง -แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกและสมัครสมาชิกใหม่ -หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ (รับรองสำเนาเอกสาร) จัดส่งมายังสหกรณ์ต่อไปค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ