สอบถามการปรับโครงสร้างหนี้
Posted: รัตนภรณ์ มูลเมือง Date: 2017-07-25 11:19:46
   
 

ดิฉันได้จัดส่งเอกสารขอปรับโครงสร้างหนี้ และทางสหกรณ์ได้ส่งแบบตอบเอกสารว่าได้รับแล้ววันที่ 7 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้รับการตอบว่าได้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ไม่มีใครรับสาย

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-25 14:47:38
 
 
 

อนุมัติแล้วค่ะ ประกาลผลหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ