สอบถามรายละเอียดการส่งเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุภัสสกรร์ สินธุไสย์ Date: 2017-08-10 11:48:18
   
  ได้กู้ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 30,000 บาท ต้องชำระเดือนละ 5,150 บาท อยากทราบว่าชำระกี่งวดคะ ขอบคุณคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-08-10 16:39:24
 
 
 

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559

รายละเอียดตามลิงค์ https://www.dropbox.com/s/gops5j6917hn4fq/Theloanissue220759.pdf?dl=0

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ