กู้สามัญ
Posted: ปิยฉัตร แสงแก้ว Date: 2017-08-17 10:27:56
   
 

ส่งเอกสารขอกู้สามัญไม่ทราบว่าครบถ้วนสามารถกู้ได้ไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-08-18 09:29:27
 
 
 

สมาชิก 032357 น.ส. ปิยฉัตร  แสงแก้ว
ประเภท สม เลขที่คำขอ 60สม001266 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[สัญญาเดิมไม่ถึง 25% (68,900 รวมรายเดือน)]
      > อื่น ๆ[บันทึกปรับลดวงเงินขอกู้เป็น 800,000]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ