.ใบลาออก
Posted: นิธิโรจน์ พันธุ์ภักดี Date: 2017-09-14 08:47:11
   
 

ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไรครับ 053998

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-14 09:15:45
 
 
 

สหกรณ์ฯได้รับเอกสารการลาออกของสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

หากเอกสารตรวจสอบแล้วสมบูรณ์เข้าเงื่อนไขการลาออก จะนำเสนอเข้าที่ประชุมในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งประชุมในวันที 27/09/60 หลังจากมีมติรับรองการลาออก ประมาณ 15 วันทำการ จะดำเนินการโอนคืนค่าหุ้นต่อไป 

หากเอกสารท่านไม่สมบูรณ์และไม่เข้าเงื่อนไขการลาออก ก็ไม่สามารถเสนออนุม้ติการลาออกได้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  091-7272538 02-2418250-1 ต่อ 112 ค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ