การหักเงินหน้าฎีกา แล้วหน่วยงานไม่นำส่งหรือส่งผิดพลาด
Posted: จุรีภรณ์ พรหมคุ้ม Date: 2017-09-14 10:20:18
   
 

รหัสสมาชิก  012699  รหัสหน่วยงาน  801803  อบต.ดุสิต  

การชำระหนี้เดือน  สิงหาคม  2560   กองคลังได้ทำการหักหน้าฎีกาชำระหนี้แล้ว  แต่นำเช็คไปชำระที่ธนาคารผิดพลาด  โดยนำเช็คไปชำระให้กับสหกรณ์จังหวัดฯ  ทำให้สมาชิกมีค่างวดค้างชำระเกิดขึ้นในเดือน  กันยายน  2560  (ค้างชำระทั้งหน่วยงาน)

กรณีแบบนี้ถือว่าทำให้สมาชิกมีประวัติค้างส่งงวดชำระหนี้หรือไม่  เพราะเป็นความผิดพลาดของหน่วยงาน  ไม่ได้เป็นความผิดของตัวสมาชิก  

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-14 13:09:32
 
 
 

ถือเป็นการค้างชำระค่ะ เนื่องจากไม่ชำระตามรอบเรียกเก็บประจำเดือนของสหกรณ์  สอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด  092-3911540

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วิทยา ภมรพล  Date: 2017-09-14 15:07:34
 
 
  อยางงี้จะหัดหน้าฏีกาทำไมความผิดตกอยู่ที่สมาชิกงั้นแสดงว่าไม่หักส่งก็ได้ดิจะได้ไม่ไปกู้เขาร้อยละ20มากินบ้าไปแล้ว
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:จุรีภรณ์ พรหมคุ้ม  Date: 2017-09-14 16:10:11
 
 
 

ตอนที่ชำระเองไม่เคยเสียประวัติ  ส่งตามกำหนดทุกครั้งแต่พอหักหน้าฎีกากลับเสียประวัติซะงั้น

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ