การลาออก
Posted: อภิชาติ ถิระรัตน์ Date: 2017-10-12 09:46:38
   
 

สมาชิกเลขที่ 056694 ได้แจ้งขอลาออก แต่เอกสารไม่ผ่านเนื่องจากติดภาระค้ำประกัน ตอนนี้ได้แจ้งให้ผู้กู้ส่งเอกสารเปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้ว  ไม่ทราบว่าจะขอลาออก ต้องส่งหนังสือขอลาออกใหม่หรือไม่อย่างไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-10-12 10:38:36
 
 
 

ต้องส่งคำขอลาออกมาใหม่ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ