ส่งเอกสารขอรับสวัสดิการการศึกษาบุตรและสวัสดิการกรณี(เสียชีวิต)
Posted: ภาณุมาศ โพธินักขา Date: 2017-10-12 20:09:49
   
 

ดิฉันส่งเอกสารขอรับสวัสดิการการศึกษาบุตรและสวัสดิการกรณี(เสียชีวิต) ของมารดา เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  ได้รับไหมคะ เอกสารถูกต้องครบถ้วนไหมคะ  ใช้เวลาพิจารณานานไหม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-10-16 10:36:23
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ