ขอส่งค่าหุ้นเพิ่ม ทางสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารทาง Email หรือยังคะ ?
Posted: พิชญา ทองดี Date: 2017-11-14 10:09:45
   
 

รหัสสมาชิก 063168   ทางสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารทาง Email หรือยังคะ ?  เนื่องจากได้ขอปรับส่งค่าหุ้นเพิ่มครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น    และมีความประสงค์ขอปรับส่งค่าหุ้นเพิ่มอีก  โดยให้มีผลในเดือนมกราคม 2561  สามารถทำได้หรือไม่คะ ? 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-11-14 11:43:41
 
 
 

เปลี่ยนแปลงแล้วครับ หักหุ้น 800 บาท เริ่มหักเดือน พฤศจิกายน 2560 

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:พิชญา ทองดี  Date: 2017-11-14 12:43:45
 
 
  เอกสารที่ส่งไปวันนี้ หมายถึง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 หักหุ้น 800 บาท ตามที่ admin แจ้งค่ะ ตั้งแต่มกราคม 2561 หักค่าหุ้น 15,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ