คำขอเปลี่ยนค่าหุ้น
Posted: รุ่งโรจน์ บัวรุ่ง Date: 2017-11-14 10:38:34
   
 

ส่งเอกสารคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นไปแล้วได้รับหรือยังครับ..ในคำขอให้เปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นเพิ่มจาก 500 บาทเป็น1100 บาทโดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป แต่พอไปดูไปแจ้งหนี้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ทำไมยังเรียกเก็บ 500 บาทเท่าเดิมครับ..เอกสารคำขอได้ส่งไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตามความเป็นจริงน่าจะถึงสหกรณ์ใน 2-3 วัน หรือมีอะไรผิดพลาดครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-11-15 09:33:15
 
 
 

สหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารแล้ว ลงรับเมื่อวันที่ 3/11/60 ค่ะ  เดือนพฤศจิกายน 2560 เรียกเก็บเท่าเดิม

เริ่มเรียกเก็บ 1,100 บาท ในเดือนธันวาคม 2560 ค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ