เงินปันผลปี 2560
Posted: ธนาภา ถิ่นสุข Date: 2017-11-14 11:34:41
   
 

ขอเรียนถามว่าสหกรณ์จะประกาศผลการขอรับทุนศึกษาบุตร และปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2560 เมื่อไหร่  ขอบคุณมาก

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-11-14 11:46:39
 
 
 

เรียน ท่านสมาชิก

     สหกรณ์ฯ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 และประกาศผลต้นเดือน ธันวาคม 2560 ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ยื่นแบบคำขอชำระยอดเรียกเก็บรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิในการขอรับทุน หากพบว่าสมาชิกท่านใดขาดชำระ ขอสงวนสิทธิให้กับสมาชิกในลำดับถัดไป

(งานสวัสดิการ)

- ปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ประชุมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561  แต่วันประชุมยังไมได้กำหนดค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ