ส่งเอกสารขอกู้ฉุกเฉินผลการอนุมัติเป็นอย่างไรบ้างคะ
Posted: ชลดา อุปรีที Date: 2018-03-06 20:43:58
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-03-07 10:11:20
 
 
 

สมาชิก 017830 น.ส. ชลดา  อุปรีที

->คำขอรออนุมัติ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ000326 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > มียอดค้างชำระ[ตั้งแต่เดือน ส.ค. - ธ.ค.60 สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินต่อเนื่องตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]
      > อื่น ๆ[ชำระประจำเดือน มิ.ย. 61 แล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ