สอบถามเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุนทรี ทองพร Date: 2018-03-07 10:56:29
   
 

สมาชิก 058385 สุนทรี  ขอทราบผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ ส่งไปรษณีวันที่ 05/03/2561 ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารหรือยังคะ มีปัญหาหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุรเดช ลักษณะ  Date: 2018-03-07 12:43:42
 
 
 

สมาชิก 044538 ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้คุณเอก ได้รับหรือยังครับและผลการพิจารณาเป็นอย่างไร

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-03-07 15:22:23
 
 
 

สมาชิก 058385 น.ส. สุนทรี  ทองพร
->คำขอรออนุมัติ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000380 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินขาดลายเซ็นต์ผู้กู้ ตรง ผู้กู้/รับเงิน]
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือแสดงรายรับ-รายจ่าย (สลิปเงินเดือน) เดือนล่าสุด]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว วันที่ 7/3/61]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

-------------------------------------------------------------------

เรียน คุณสุรเดช    ลักษณะ

เอกสารได้รับแล้ว ได้รับการอนุมัติในวันที่ 07/03/61 ท่านสามารถทำรายการได้ในวันที่ 08/03/61 ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:สุรเดช ลักษณะ  Date: 2018-03-07 17:10:47
 
 
 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์ครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:สุนทรี ทองพร  Date: 2018-03-09 14:18:24
 
 
 

058385 เอกสารที่ส่งไปเพิ่มเติมเรียบร้อยไหมคะ (กู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ