เรียนสอบถาม เรื่องเงินกู้สามัญ
Posted: นัฐติยา ธน.ทอง Date: 2018-03-29 10:27:23
   
 

สวัสดีค่ะ อยากเรียนสอบถามว่า 1.ถ้าหากดิฉันกู้เงินสามัญ จำนวน 500,000 บาท สามารถใช้ผู้ค้ำ 2 คน คนนึงระดับ ผู้อำนวยการระดับต้น อีกคนระดับ ปฏิบัติการ ใช้เพียง 2 คนค้ำเท่านี้เพียงพอหรือไม่คะ  2.กู้ 500,000 บาท 10 ปี จะส่งเดือนละเท่าไหร่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:นัฐติยา ธน.ทอง  Date: 2018-03-29 11:03:41
 
 
 

ใช้เอกสารอย่างละกี่ฉบับคะที่ส่งให้สหกรณ์

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เตือนจิตต์ ศรีแสนตอ  Date: 2018-03-29 13:10:16
 
 
 

กรณีค้ำประกัน ถ้าใช้ทั้ง 2 ระดับ ร่วมกันค้ำได้ค่ะในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่ส่งต่องวดยังไม่รวมทุนเรือนหุ้นรายเดือน 5,950/120 และเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ในหมวดเงินกู้สามัญค่ะ

 

 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ