กู้ฉุกเฉิน ATM
Posted: บัวลอน โต๊ะเงิน Date: 2018-03-29 14:20:45
   
 

สอบถามกู้ฉุกเฉิน ATM ต้องผ่อนกี่งวดค่ะแล้วส่งเอกสารนายไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-03-29 15:48:42
 
 
 

-เงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ชำระคืนได้ไม่เกิน 12 งวด ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีการอนุมัติวงเงินกู้ทุกวันครับ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ