การกู้ ฉ
Posted: ธณัฐพล พันป้อง Date: 2018-06-14 09:32:44
   
 

ผมส่งเอกสาร กู้ ฉ เมื่อวันที่ 12 มิย. คณะกรรมการ จะประชุมพิจารณา วันที่เท่าไหร่ และจะทราบผลวันที่เท่าไหน่ครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 11:38:01
 
 
 

สมาชิก 057408 นาย ธณัฐพล  พันป้อง

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001045 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมให้หมดก่อน จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ได้]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ธณัฐพล พันป้อง  Date: 2018-06-16 08:37:49
 
 
  ตามระเบียบข้อ13 วรรคท้าย สมาชิกที่กู้ฉ.ส่งชำระไม่ครบแต่ส่งมาแล้วเกิน6งวดส่ามารถกู้ใหม่ได้ ผมส่งมา11งวดแล้ว และสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่งววดสุดท้าย แล้วทำไมเอกสารผมไม่ผ่าน อ่านระเบียบข้อ 13 วรรคท้ายนะ ผมอยู่ในเกณฑ์ที่ขอกู้ใหม่ได้ ใช่หรือไม่ กรุณาตอบด่วน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ