ส่งเอกสารลาออก
Posted: นิตญา เกตุสุวรรณ Date: 2018-06-14 10:45:02
   
 

ส่งเอกสารเรื่องลาออกไม่ทราบว่าได้รับเรื่องหรือยังค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 13:03:35
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้ว รอเข้าที่ประชุมสิ้นเดือนโดยประมาณค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ