การกู้เงินสามัญ
Posted: พิมพ์พักต์ ปัญญารัตนกรกต Date: 2018-06-14 12:34:43
   
 

เป็นสมาชิก เกิน 10 ปี เงินเดือน 32,000 กว่า มีทุนเรื่อนหุ้น 152,500 บาท อายุราชการเหลือ 6 ปีครึ่งยื่นกู้สามัญ ได้เต็มที่คือ 1,000,000 บาท ใช่ไหมคะ? ถ้ายื่นกู้เราจะส่งใช้ให้หมดภายใน 72 งวด ต้องส่งใช้งวดละเท่าไหร่ พร้อมดอกเบี้ย ไม่รวมค่าหุ้น

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 14:09:20
 
 
 

1,000,000 บาท / 72 งวด ส่งงวดละ 17,300 บาท ไม่รวมค่าหุ้นค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ