ติดตามทวงถามการคัดสำเนาเงินกู้
Posted: กัญญาณัฐ ขุนเจริญ Date: 2018-11-09 09:07:14
   
 

ตามที่ได้ทำหนังสือขอคัดสำเนาเงินกู้ของผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้ โดยสหกรณืได้รับเอกสารเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยนายภาคภูมิ แก้วกันทา ได้ลงลายมือชื่อรับไว้ในทะเบียนตอบรับ ems ณ ปัจจุบันข้าพเจ้ายังไม่ได้รับสำเนาเงินกู้ที่ร้องขอไว้ จึงขอเร่งรัดให้ท่านดำเนินการโดยด่วน ถ้ามิเช่นนั้นข้าพเจ้าจะร้องเรียนไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินคดี เพราะท่านเพิกเฉยต่อคำขอที่ข้าพเจ้าส่งไปส่อเจตนาถ่วงเวลาหรืออื่นใดที่อาจทำให้ข้าพเจ้าเสียหายในสัญญาดังกล่าว

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ