เมื่อผู้กู้มีความประสงค์จะชำระหนี้ต้องทำอย่างไร
Posted: ณัฏฐพัชร ชิ้นปิ่นเกลียว Date: 2018-11-09 15:15:40
   
 

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวณัฏฐพัชร   ชิ้นปิ่นเกลียว รหัสสมาชิก 001793 ได้รับหนังสือการผลักภาระหนี้ ในรายของ  นางบุญศรี  ทับจันทร์รหัสสมาชิก 043898(ผู้กู้)  และข้าพเจ้าได้ติดต่อใ้ห้ผู้กู้ติดต่อชำระหนี้ ซึ่งทางผู้กู้ได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก ทำให้การชำระหนี้ไม่ได้ ขอความกรุณา ท่านช่วยดำเนินการ แจ้งวิธีการขอชำระหนี้ ของรายนี้ด้วย หมายเลขโทรศัพท์  0931697644  

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เอนก หัวนา  Date: 2018-11-12 08:41:59
 
 
 

คงไม่ตอบครับ เพราะไม่มีความคิดที่จะเรียกหนี้กับผู้กู้ ให้ถึงที่สุดอยู่แล้ว เอากับผู้ค้ำง่ายกว่าครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:อมรรัตน์ จันทร์สา  Date: 2018-11-12 13:07:04
 
 
 

น่าเห็นใจผู้ค้ำประกันมากค่ะ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:กิตติรัฐ สนทิม  Date: 2018-11-12 15:28:28
 
 
 

สหกรณ์นี้สุดๆครับ สหกรณ์ทหารเขาก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้ทำเหมือนคนค้ำเขาไม่มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว คนค้ำก็มีหัวจิตหัวใจนะครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ