สอบถามงานเงินกู้สามัญ
Posted: กิตติ จิตจำนง Date: 2019-03-08 14:20:52
   
 

ข้าพเจ้า 041409  สามารถกู้หุ้นเพื่อนำเงินมาชำระค่าหุ้นคงค้างที่ค้างอยู่กับสหกรณ์ได้หรือไม่  ถ้าสามารถกระทำได้ ขอเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบด้วย ขอบพระคุณ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-03-08 15:07:42
 
 
 

ไม่สามารถกู้หุ้นได้ เนืองจากมีประวัติค้างชำระ ให้ทำประวัติการชำระต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไปค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ