ตามเรื่องลาออก
Posted: ปุญญพัฒน์ นาคลำภา Date: 2019-04-30 10:31:25
   
 

ได้จัดส่งเอกสารครบแล้วไม่ทราบว่าจะมีการประชุมเมื่ไรครับ

รบกวนแจ้งวันที่จะประชุมด้วยครับ

ขอบคุณ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-04-30 11:02:50
 
 
 

                       เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 ในสัดส่วนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 7 ท่าน และในสัดส่วนข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ท่าน พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุขาดจากสมาชิกภาพ จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการดำเนินการฯ รวมทั้ง คณะอนุกรรมการบางคณะ ที่ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

                        ซึ่งในขณะนี้ สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะสามารถประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้เร็วที่สุดช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 รวมถึงจะมีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ด้วย

                        จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ