ขอทราบแนวทางการขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
Posted: อนงค์ อุรารื่น Date: 2020-02-27 16:40:41
   
 

1. ผมยังไม่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีเดิมหรือไม่

2. หากไม่โอนเข้าบัญชีเดิม เพราะเหตุใด

3. ได้แจ้งสมาชิกให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อัษรหรือไม่ ว่าต้องส่งเอกสารขอรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน

4. หากต้องส่งเอกสารให้ทัน ให้ส่งช่องทางไหนเร็วที่สุด

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-02-27 17:30:41
 
 
 

- ต้องส่งเอกสารขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2562 พร้อมแนบสมุดบัญชีเข้ามายังสหกรณ์

-เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

-ทางสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของท่าน  ตามหนังสือที่ สอ.สถ. 0103/2732 ลว. 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562    และลงประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็ปไซต์สหกรณ์

-ส่งทางไปรษณีย์ EMS แต่โอนในรอบถัดไป ค่ะ

- .แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562  สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็ปไซต์สหกรณ์ หรือไปที่ลิงค์นี้

http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1992

สอบถามเพิ่มเติม จนท.จ.สุรินทร์  092-6309360

(จนท.จ.สุรินทร์)

 

 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ