มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้
Posted: วรกาญจน์ วิชยาธรรมสรณ์ Date: 2020-03-26 13:32:07
   
 

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่ มค63 - มิ.ย.63  

         - ยอดเรียกเก็บต้องลดลงจากเดือน ธค.62  ใช่หรือไม่ (แต่ยอดเรียกเก็บของเรา ยังเท่า ธค.62 ทุกเดือน)

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เตือนจิตต์ ศรีแสนตอ  Date: 2020-03-26 14:33:06
 
 
 

ยอดเรียกเก็บ เท่ากันทุกเดือนนะค่ะ แต่ ส่วนที่ลดลงคือดอกเบี้ยประจำเดือนค่ะ เงินต้นรวมดอกเบี้ย

เช่นเดือนธันวาคม คุณมีหนี้คงเหลือ คือ 589,732.44  ชำระต่อเดือนคือ 7,150 บาท ถ้าสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 7.50 ถ้าสมาชิกชำระเงินเข้ามา สหกรณ์จะตัดดอกเบี้ยคือ 3,746.25 และตัดต้น 3,403.75 ในความเป็นจริง สหกรณ์ลดดอกเบี้ยในอัตรา 7.25 สหกรณ์จะตัดดอกเบี้ยเป็น 3,621.38 ตัดต้นได้ 3,528.72 จะเห็นว่า ในจำนวนเงิน 7,150 ถ้าคิดดอกเบี้ยอัตรา 7.25 เงินที่ชำระเข้ามาจะชำระเงินต้นได้เพิ่มขึ้น 124.87 ค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ